کاهش تعداد دانشگاه های ایران در رتبه بندی «گرین متریک».

بر اساس رتبه بندی دانشگاه های جهانی گرین متریکس در سال 2023 در زمینه توسعه پایدار، 36 موسسه ایرانی در فهرست سبزترین های جهان قرار دارند. سال گذشته 45 دانشگاه در این رتبه بندی قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا. بر اساس ویرایش 2023 رتبه بندی دانشگاه های جهانی گرین متریکس در زمینه توسعه پایدار، 36 موسسه ایرانی در فهرست سبزترین موسسات جهان قرار دارند که در این میان دانشگاه کاشان رتبه اول کشوری و 126 دانشگاه جهانی را به خود اختصاص داده است. در نسخه قبلی این سیستم طبقه بندی، 45 موسسه ایرانی در فهرست نهایی قرار گرفتند. در نمودار زیر روند سالانه تعداد مؤسسات ایرانی در این نظام طبقه بندی نمایش داده شده است.

کاهش تعداد دانشگاه های ایران در رتبه بندی

در نسخه 2023 سیستم طبقه بندی “گرین متریک”، 1183 موسسه از سراسر جهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. گرین متریک با هدف ارائه دیدی جامع از وضعیت و سیاست های محیط زیست و توسعه پایدار موسسات آموزش عالی در سراسر جهان راه اندازی شد. GreenMetric ابزاری منحصر به فرد برای اطلاع رسانی به مدیران دانشگاه و سیاستگذاران در مورد چالش های زیست محیطی و مصرف انرژی است. محیط زیست، زیرساخت ها، انرژی، تغییرات آب و هوایی، مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل، آموزش و پژوهش معیارهایی هستند که در این سیستم رتبه بندی برای اندازه گیری موسسات مورد استفاده قرار می گیرند. داده های “سبز” برای سازمان های مورد ارزیابی از پرسشنامه ای که برای آنها ارسال شده است، به دست می آید.

دانشگاه کاشان، دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه زنجان، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشگاه رازی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه یزد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه های برتر ایران 10 دانشگاه برتر در رتبه بندی گرین متریک او.

لیست کامل دانشگاه های ایران در رتبه بندی گرین متریک، امتیاز کلی و رتبه جهانی موسسات ایرانی و همچنین امتیاز این موسسات در معیارهای مختلف در لینک زیر قابل دسترسی است:

استاندارد سبز 2023

طبق گزارش Greenmetric 2023، دانشگاه و تحقیقات واگنینگن سبزترین موسسه در جهان با بالاترین امتیازات است، دانشگاه ناتینگهام ترنت، پردیس امهولت-بیرکنفلد، دانشگاه گرونینگن، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، دانشگاه کالج کورک، دانشگاه ناتینگهام. Universidad de São Paulo USP، دانشگاه کانکتیکات و دانشگاه برمن در رتبه های دوم تا دهم قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایراندک)، این پژوهشکده در تلاش است تا با ساخت و به روز رسانی ابزارهای حرفه ای ارزیابی و سنجش علم، سیاست گذاران را در برنامه ریزی صحیح و مؤثر در حوزه های مرتبط با مأموریت های خود یاری دهد. فناوری و نوآوری در کشور

این گزارش همچنین انتشارات سامانه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان (NEMA) است که 90 شاخص مختلف را از 55 موسسه جهانی در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری رصد و گزارش می‌دهد و در NEMA در دسترس است. IRANDOC.AC .IR در دسترس همگان است.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1402092518126/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9