ضرورت آموزش روش‌های آموزشی جذاب و بازطراحی نظام فنی و حرفه‌ای

وزیر آموزش و پرورش ضمن تاکید بر تربیت معلمان چند مهارتی، آموزش روش های آموزشی جذاب، بازطراحی نظام فنی و حرفه ای و همچنین ایجاد شبکه ملی و بازطراحی کتب درسی، گفت: وقتی با تفکر به مشکلات نگاه می کنیم، می بینیم. می توانید به وضوح ببینید که راه حل همه این مشکلات بستگی به مدرسه دارد.

به گزارش ایسنا، رضا مراد صحرایی با حضور در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در نشستی صمیمانه با نویسندگان و کارشناسان برنامه ریزی درسی به بررسی اهمیت نقش این سازمان پرداخت.

وی در این جلسه گفت: این سازمان که قلب آموزش و پرورش است باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و این توجه بر این اساس است که همگان جایگاه سازمان پژوهش و نگاه به آن را بدانند و بنابراین حضور اینجانب برای دومین بار در شش ماه گذشته حاکی از علاقه این وزارتخانه است.

صحرایی ادامه داد: وقتی به مشکلات مدیتیشن نگاه می کنیم به وضوح می بینیم که حل همه آنها به مدرسه بستگی دارد. پس از رسیدن به شعار «مدرسه قوی، ایران قوی» اتفاقات خوب و راهبردی حتی در سایر نهادها نیز مطرح شد و این نشان می دهد که نحوه درک و تفکر و حل دائمی ما برای همه مشکلات مربوط به کشور، اهتمام ویژه به آن است. آموزش و پرورش که همان مدرسه است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: کتب درسی برای کشور اهمیت راهبردی دارد و هدف ما باید ایجاد تحولی اساسی در آینده جوانان باشد و رسیدن به این آرمان تنها از طریق مدرسه امکان پذیر است. تحول در مدرسه نیز نمی تواند آغاز شود.برنامه درسی و راهنمای عملی توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه و به معلمان ارائه می شود.

صحرایی با اشاره به اینکه بار تحول بر دوش سازمان پژوهشی افتاده است، با اشاره به نظام شایستگی، گفت: این سازمان در توسعه نظام شایستگی به صورت تخصصی کار کرده و با صبر و استقامت در مقابل شتابزدگی و غیرحرفه ای گری موفق بوده است. نتایج. من به رئیس جمهور گفتم نظام شایستگی پایه آماده است و انشالله با حضور شخص ایشان در شورای عالی آموزش و پرورش که تا دو سال دیگر تشکیل می شود، اولین مصوبه نظام شایستگی داده می شود.

صحرایی در ادامه بر لزوم تربیت معلمان چند مهارتی، آموزش مناسب برای معلمانی که ارتباط قوی با متون کتب درسی دارند، لزوم آموزش روش های جذاب تدریس، بازطراحی نظام فنی و حرفه ای و ارتقای مجلات رشد و لزوم ساخت آسان آنها را ادامه داد. در دسترس. گری تحقیق در مورد نظام آموزشی و استفاده از آن در دوره های آموزشی ضمن خدمت و همچنین ایجاد شبکه ملی و بازطراحی کتب درسی را بیان کرد و افزود: نقطه شروع تحول در آموزش و پرورش در پژوهش های سازمان یافته است. زیرا شما یک موضوع و یک انتظار را به درس تبدیل می کنید و آن درس از طریق معلمان در اختیار دانش آموزان ما قرار می گیرد.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1402100200981/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C