انتقاد از دیدگاه هزینه تحقیق/علم و فناوری می تواند راهی برای برون رفت از مشکلات باشد

رئیس مرکز پژوهش های شورا با بیان اینکه باید پژوهش، علم و فناوری را حلال مشکلات کشور بدانیم، گفت: از سوی مدیران کشور به ویژه مدیرانی که خارج از اکوسیستم علم، فناوری و نوآوری هستند و در داخل کشور هستند. سازمان برنامه، بودجه و سایر بخشها، این نظر غیرقابل قبول است. این مدیران هنوز دیدگاه هزینه ای در مورد تحقیق دارند. حوزه ای نیست که بتواند راه حل مشکلات باشد.

به گزارش ایسنا. بر اساس سند نقشه جامع علمی کشور (مصوب دی ماه 1388) سهم پژوهش باید به 4 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. نیمی از آن به بخش دولتی و نیمی دیگر به بخش خصوصی اختصاص دارد. همچنین طبق برنامه ششم توسعه در پایان سال 1400 پیش بینی می شد سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری بخش دولتی به 1.5 درصد برسد اما تاکنون سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی به آن نرسیده است. 1 درصد

بابک نجدری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، درباره بودجه پژوهش و فناوری کشور، اظهار کرد: در اسناد علمی کشور از جمله نقشه جامع علمی کشور آمده است که چهار درصد از تولید ناخالص کشور باید به حوزه تحقیقاتی اختصاص یابد. اما در سال های گذشته و علیرغم تصویب این موضوع، نتوانسته ایم به این عدد برسیم و همواره کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی به تحقیقات علم و فناوری کشور اختصاص دارد.

وی ادامه داد: بخشی از این به دلیل محدودیت منابع کشور است. اما بخش دیگر مربوط به نگاه مدیران کشور در حوزه‌هایی غیر از نظام علم و فناوری کشور است.

رئیس مرکز پژوهش های شورا تاکید کرد: باید پژوهش، علم و فناوری را راه حل مشکلات کشور بدانیم نه اینکه به پژوهش به عنوان معضلی نگاه کنیم که باید به آن پول اختصاص داده شود.

النجدری با اشاره به رویکرد دانش بنیان در کشورهای مختلف بیان کرد: در حال حاضر برنامه های درسی در کشورهای مختلف دانش بنیان است، حکمرانی دانش بنیان است و همه می خواهند مشکلات کشور خود را از سیستم علم و فناوری کشور حل کنند. اما این دیدگاه همچنان مورد قبول برخی از مدیران کشور به ویژه مدیرانی که خارج از اکوسیستم علم، فناوری و نوآوری و در تنظیم برنامه، بودجه و سایر بخش ها هستند، نیست. این مدیران هنوز دیدگاه هزینه ای در مورد تحقیق دارند. حوزه ای نیست که بتواند راه حل مشکلات باشد.

با توجه به او؛ بخشی دیگر از این مشکل ناشی از نظام علم، فناوری و نوآوری کشور است و نظام علم و فناوری کشور باید بیشتر بر حل مشکلات کشور و نیازهای جامعه تمرکز کند.

رئیس مرکز پژوهش های شورا با اشاره به اینکه بخش زیادی از نشریات علمی ما مطابق با نیازهای نظام نشر جهانی است و کمتر به نیازهای ملی کشور توجه می شود، گفت: نخبگان و پژوهشگران کشور باید پژوهش خود را تغییر دهند. جهت گیری ها و اولویت ها نسبت به نیازهای کشور.

النجدری تاکید کرد: توجه به این دو بخش (اعم از افزایش بودجه های پژوهشی و یا تحقیقات در جهت حل مشکلات) ضروری است. اگر هر قسمت کار خود را به درستی انجام دهد، این اصلاح رخ می دهد.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1402092719323/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84