۵۰ درصد نیروهای خروجی از آموزش و پرورش زنجان جایگزین می‌شوند
زنجان – ایرنا- مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: هر سال، تعدادی نیرو به عنوان بازنشسته از چرخه آموزش و پرورش استان خارج و به علت کمبود نیرو فقط ۵۰ درصد آنها جایگزین می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223585/%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی