۱۵ مرداد آخرین فرصت ثبت‌نام برای مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد
تهران- ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور ۱۵ مرداد را آخرین فرصت ثبت نام برای متاخرین مصاحبه آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ویژه استعدادهای درخشان سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188718/%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی