۱۳ مرداد؛ زمان برگزاری آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری
تهران-ایرنا- آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۲ روز جمعه ۱۳ مردادماه در ۳۳ شهرستان کشور برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180523/%DB%B1%DB%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C