کار با اولین رایانه کوانتومی موجود در کشور را تجربه کنیددوره جامع میکرومستر کار با رایانه کوانتومی از دوم شهریورماه تا ۲۸ مهرماه جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مجموعه علم‌وفناوری کوانتوم سایکت زیر نظر مرکز نوآوری کوانتوم دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد پروژه‌های ترویجی در حوزه فناوری کوانتومی اجرا کند

در این راستا دوره جامع میکرومستر کار با کامپیوتر کوانتومی از دوم شهریورماه تا ۲۸ مهرماه برگزار خواهد شد. در طول این دوره ۸ هفته‌ای، شرکت کنندگان سفری جذاب و تعاملی را آغاز خواهند کرد و پیچیدگی‌های فیزیک کوانتومی، اصول محاسبات کوانتومی و ابزارها و تکنیک‌های مورد نیاز برای استفاده مؤثر از رایانه‌های کوانتومی را بررسی خواهند کرد.

به نقل از ستاد نانو، محتوای دوره به گونه‌ای طراحی شده تا به فراگیران در همه سطوح از مبتدیانی که هیچ دانش قبلی از مکانیک کوانتومی ندارند تا کسانی که آشنایی لازم را دارند و به دنبال تعمیق درک خود هستند، ارائه شود.

در این دوره امکان تجربه کار با رایانه کوانتومی واقعی نیز مهیا است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402052515659/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF