کارنامه نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ منتشر شد
تهران – ایرنا – کارنامه نهایی کنکور کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ منتشر شد و داوطلبان می‌توانند با شماره پرونده، شماره داوطلبی و مشخصات فردی، کارنامه خود را دریافت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227129/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی