کارنامه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد منتشر شد
تهران- ایرنا- کارنامه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215303/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی