پرداخت کمک هزینه تحصیلی به رتبه‌های برتر کنکور در دانشگاه خواجه نصیر
تهران- ایرنا- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به رتبه‌های برتر کنکور سال ۱۴۰۲ که این دانشگاه را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب کنند، کمک هزینه تحصیلی می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190853/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی