هیچ داوطلب شبهه‌داری، به عنوان دانشجو به دانشگاه راه نیافته است
تهران- ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: هیچ دانشجو یا داوطلب شبهه‌دار آزمون‌های سراسری ۱۴۰۰ و ماقبل آن که رأی قطعی مبنی بر محکومیت از هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری دریافت کرده‌ است، تاکنون امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته و از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170544/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی