نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در دو مرحله اعلام می‌شود
تهران- ایرنا- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در دو مرحله اعلام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193980/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی