نام نویسی آزمون زبان EPT دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد
تهران-ایرنا- نام نویسی آزمون زبان EPT مرداد ماه دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد و تا روز یکشنبه ۱۵ مردادماه ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185702/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-EPT-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی