نام نویسی آزمون زبان انگلیسی EPT دانشگاه آزاد آغاز شد
تهران-ایرنا- نام نویسی آزمون زبان انگلیسی EPT شهریورماه سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی از امروز هشتم شهریور ماه ۱۴۰۲ آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216046/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-EPT-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی