موشن گرافیک آشنایی با مراحل انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲
تهران- ایرنا- موشن گرافیک آشنایی با مراحل انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، در آستانه آغاز فرایند انتخاب رشته برای تمام داوطلبان در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205436/%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی