مهلت انتخاب‌رشته کنکور ۱۴۰۲ تمدید شد
تهران- ایرنا- سرپرست معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۲ تا پایان روز دوشنبه (۶ شهریور) خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210608/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی