مقاومت سنجش در برابر گرما/آمادگی دانشگاه‌ها برای اعزام دانشجویان به پیاده‌روی اربعین
تهران- ایرنا- شدت گرمای هوا به تعطیلی کل کشور منجر شد، اما سازمان سنجش آموزش کشور دو آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش و پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های دادگستری را لغو نکرد، برخی دانشگاه‌ها نیز در هفته گذشته اولین قدم‌ها را برای همکاری با دانشجویان در راهپیمایی اربعین برداشتند و ستادی برای این امر تشکیل دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187609/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی