معلمان پرورشی در نظام رتبه بندی آموزش و پرورش قرار می‌گیرند

معلمان پرورشی در نظام رتبه بندی آموزش و پرورش قرار می‌گیرند

در گفت و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

محمدحسین پورثانی، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح سپهر معرفت با هدف توانمند سازی معلمان پرورشی اجرا شده است.

وی افزود: یکی از نکاتی که معاونت پرورشی  به طور جدی آن را دنبال می‌کند؛ تربیت مدرس توسط آموزش و پرورش است. 

وی در خصوص تربیت مدرسان توضیح داد: تربیت مدرسان بدین دلیل انجام می‌شود تا شبکه آموزش ما در سراسر کشور شوند.  

معاون پرورشی آموزش و پرورش با اشاره به رتبه بندی مربیان پرورشی تصریح کرد: تمام مربیان پرورشی در نظام رتبه بندی قرار می‌گیرند.

گفتنی است که با دستور وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیئت ممیزه مرکزی رتبه‌بندی برای تقدیر از دانشجو معلمان عزیز ورودی ۹۹ و ۹۸ دانشگاه فرهنگیان که قبل از فارغ التحصیلی به کلاس درس رفتند و ابلاغ تدریس دارند، امتیازی در رتبه‌بندی در نظر گرفته خواهد شد.  میزان این امتیاز در حال بررسی است.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8670925/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF