مردم درباره حکم انفصال پورعباس چه‌ نظری دارند؟
تهران- ایرنا- چالش میان دو نهاد سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری، نتیجه اختلاف سلیقه باشد یا برداشت متفاوت از قانون، نزد افکار عمومی بازتاب های مختلفی داشته است؛ برخی از شجاعت این سازمان برای صیانت از جایگاه علمی کشور و مقابله با متقلبان تمجید می‌کنند و برخی می پرسند که چرا در گذشته در این زمینه کم کاری شده است؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85198705/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی