مرحله نهایی بیست وهشتمین المپیاد علمی دانشجویی ۳۰ تیر ماه برگزار می شود
تهران- ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای از برگزاری مرحله نهایی بیست وهشتمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در روز جمعه ۳۰ تیرماه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172773/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی