مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی آغاز شد
تهران- ایرنا- آزمون مرحله نهایی بیست‌وهشتمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در دانشگاه‌های مراکز مناطق ده‌گانه آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174978/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی