مجلس به ماجرای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش ورود می‌کند
تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان مجلس به ماجرای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ورود خواهد کرد، گفت: پورعباس همواره به دنبال احقاق حقوق مردم بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195205/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی