فیلم/نفر دوم علوم تجربی: از حاشیه‌ها فاصله گرفتم
یزد- ایرنا- “محمد قانع” نفر دوم گروه علوم تجربی آزمون سراسری امسال از مهریز یزد به ایرنا گفت: به خدا اتکا کردم، خانواده‌ام از من حمایت کردند و ضمن درس خواندن روزانه تا ۱۵ ساعت، از حاشیه‌ها فاصله گرفتم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201615/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی