فیلم | اراده آفریده و دستان توانمند نازنین، نمودی برای خواستن
شیراز-ایرنا- نازنین ابوالوردی جوان نابینا و ناشنوای شیرازی است که با همراهی اراده پولادین مادر و دستان توانمند خود توانسته علاوه بر تحصیلات و کسب مدرک دانشگاهی چندین صنایع دستی را فراگیرد و به درآمدزایی برسد؛ به این دختر موفق لقب هلن کلر ایران داده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185623/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی