فردا؛ آخرین مهلت نام‌نویسی در رشته‌های پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی
تهران- ایرنا- مشاور رییس سازمان سنجش آموزش کشور از پایان مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۲ در روز پنجشنبه (۹ شهریور) خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215814/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی