شبهه‌داران ۱۴۰۱ به دانشگاه راه نیافتند/پرونده تخلفات ۱۴۰۰ زیر ذره‌بین دیوان عدالت اداری
تهران- ایرنا- تحصیل داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌ ۱۴۰۱ در دانشگاه‌های کشور و به خصوص در رشته‌های پرطرفداری همچون پزشکی، موضوعی است که سازمان سنجش قویا تکذیب کرده و مواردی از این دست را مربوط به آزمون‌های سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن می‌داند و اعلام کرده موضوع این افراد در دیوان عدالت اداری در حال پیگیری است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85172129/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B2%DB%8C%D8%B1

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی