زنجان میزبان مسابقات قنادی و آشپزی شد
زنجان – ایرنا – مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: طبق هماهنگی انجام شده، میزبانی مسابقات قنادی و آشپزی در مسابقات ملی مهارت به زنجان واگذار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228943/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی