زمان پیش ثبت‌نام الکترونیکی مدارس شاهد اعلام شد

زمان پیش ثبت‌نام الکترونیکی مدارس شاهد اعلام شد

پیش ثبت نام الکترونیکی مدارس شاهد ابتدایی از امروز آغاز شده دانش آموزان ابتدایی تا ۲۰ خرداد مهلت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. دانش آموزان با ورود به پنجره واحد خدمات آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir می‌توانند با وارد کردن اطلاعات هویتی خود برای پیش ثبت نام  مدارس شاهد اقدام کنند.

پیش ثبت نام دانش آموزان متوسطه اول از ۲۱ خرداد آغاز شده و تا ۱۰ تیر ادامه دارد. همچنین دانش آموزان متوسطه دوم از ۱ تیر تا ۲۰ تیر می‌توانند با مراجعه به سایت  my.medu.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند. ثبت نام دانش‌آموزان میان پایـــه نیز ۱ مرداد آغاز شده و دانش آموزان تا ۱۰ مرداد مهلت ثبت نام دارند.

 

پیش ثبت‌نام

 

 

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8738910/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF