زمان برگزاری آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو اعلام شد
تهران – ایرنا – سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای زمان و نحوه‌ برگزاری آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (Tolimo) دوره های ۲۱۴ الی ۲۱۹ را اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225331/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی