رویکرد جدید جهاد دانشگاهی توجه به بانوان استمشاور رئیس جهاددانشگاهی در امور بانوان در نشست مشترک با بانوان واحد خراسان رضوی، از توجه به بانوان به عنوان رویکرد جدید و برنامه های جدی این نهاد نام برد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، دکتر نجمه یزدانفر مشاور رییس جهاددانشگاهی در نشستی با بانوان سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی  از نزدیک با دستاوردها، توانمندی ها، مسائل و مشکلات بانوان شاغل در این سازمان آشنا شد.

در ابتدای این نشست در گزارشی اعلام شد که بیش از ۴۷ درصد اعضای سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی را بانوان فرهیخته این نهاد تشکیل می دهند که قریب به ۶۲ درصد از این همکاران در حوزه پژوهش و فناوری مشغول خدمت هستند و نقش بسیار موثر این بانوان فناور در دستاوردهای سازمان کاملا مشهود است.

مشاور رئیس جهاددانشگاهی در امور بانوان نیز رویکرد جدید در خصوص توجه به بانوان در جهاددانشگاهی را از برنامه های جدی این نهاد معرفی کرد.

وی با تجلیل از زحمات و موفقیت های بانوان شاغل در جهاددانشگاهی، تعامل جدی و ارتباط بی واسطه با بانوان را از برنامه های جدی خود برای توجه به مسائل خانواده و ارتقای جایگاه بانوان برشمرد.

گفتنی است، در این نشست، بانوان این سازمان، به تشریح پیشنهادات و انتظارات خود برای بهبود وضعیت بانوان شاغل در جهاددانشگاهی پرداختند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402060201146/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی