رقابت ۸۳۱ مرکز در فرآیند ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکیمعاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: در فرآیند ارزشیابی سال ۱۴۰۱ مراکز تحقیقات علوم پزشکی تعداد ۸۳۱ مرکز تحقیقات در قالب ۷ گروه بر اساس زمینه فعالیت و سابقه فعالیت به رقابت می‌پردازند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر یونس پناهی با بیان این مطلب، در خصوص محورها و موارد حائز اهمیت در ارزشیابی سال ۱۴۰۱ مراکز تحقیقاتی تصریح کرد: التزام به ارائه برنامه راهبردی به طور کامل و با تائید کمیته راهبردی دانشگاه و سازمان جهت حضور در فرآیند ارزشیابی و عینی سازی شاخص‌های محور اثرگذاری از جمله موارد حائز اهمیت در ارزشیابی است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، به تشریح محور پیامد پژوهش پرداخت و عنوان کرد: معرفی محور “پیامد پژوهش” شامل شاخص های تولید محصول، ثبت اختراع، درآمدهای حاصل از پژوهش، کسب جوایز ملی و بین المللی و ترجمان دانش می باشد و جزئیات محور پیامد پژوهش در دستورالعمل سال آینده (۱۴۰۲) لحاظ شده و شاخصهای آن قابل ارزیابی و امتیاز دهی خواهد بود.

به گفته دکتر پناهی، در فرآیند ارزشیابی سال ۱۴۰۱ مراکز تحقیقات علوم پزشکی تعداد ۸۳۱ مرکز تحقیقات در قالب ۷ گروه بر اساس زمینه فعالیت (بالینی، بیومدیکال و ارتقا سلامت) و سابقه فعالیت (بالای ده سال سابقه و یک تا ۱۰سال سابقه) به رقابت خواهند پرداخت.

وی یادآور شد: با توجه به حذف ردیف بودجه مراکز تحقیقات دارای ردیف مستقل بودجه از کتاب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مراکز تحقیقات بر اساس زمینه و سابقه فعالیت در گروه های مربوطه امتیازدهی و رتبه بندی خواهند شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402062214466/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DB%B8%DB%B3%DB%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی