رشته محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه کاردانی به کارشناسی ناپیوسته اعلام شد
تهران – ایرنا – رشته محل‌های جدید و اصلاحات (سری دوم) مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۲ اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208371/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی