رشته‌گرایش‌ها، دروس امتحانی و ضرایب دروس آزمون ورودی دکتری سال ۱۴۰۳ اعلام شد
تهران-ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور رشته‌گرایش‌ها، دروس امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه‌های امتحانی آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186826/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی