دیوان عدالت اداری حق نقض احکام قطعی پرونده‌ها را ندارد/به نظر شورای نگهبان توجه نشده است
تهران- ایرنا- عضو حقوقدان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور، با تاکید بر اینکه صدور دستور موقت فقط در مواردی است که احتمال ضرر و زیان غیرقابل جبران وجود داشته باشد، گفت: نقض احکام قطعی پرونده‌ها ازجمله پرونده داوطلبان شبهه‌دار توسط دیوان عدالت اداری، کاملا غلط و خلاف نظر شورای نگهبان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196479/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی