دلایل تعویق کنکور ۱۴۰۳ از زبان رئیس سازمان ملی سنجش

دلایل تعویق کنکور ۱۴۰۳ از زبان رئیس سازمان ملی سنجش

با توجه به سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور محترم و هیئت همراه و شهادت آیت الله رئیسی و محدوده زمانی ۵۰ روزه برای انتخاب رئیس جمهور دوره چهاردهم، روز گذشته جلسه‌ای در شورای نگهبان برگزار شد.

مقرر شده است که انتخابات ریاست جمهوری ۸ تیر برگزار شود و با توجه به در نظر گرفتن احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم و این که طبق قانون انتخابات باید هفته بعد از آن برگزار شود، تصمیم گرفته شد که نوبت دوم آزمون سراسری در روز‌های ۲۱ و ۲۲ تیر ۱۴۰۳ برگزار شود.

عبدالرسول پورعباس٬ رئیس سازمان ملی سنجش در گفت‌وگو با شبکه خبر درباره تغییر زمان برگزاری نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۳ گفت: با توجه به این احتمال که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود؛ روزهای ۲۱ و ۲۲ تیر برای برگزاری کنکور سراسری انتخاب شده است.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8739105/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4