داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۲ توجه کنند/آغاز انتخاب رشته از فردا
تهران – ایرنا – داوطلبان نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۲ این روزها سرگرم مطالعه و بررسی رشته‌ها و ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها هستند و در این فرایند فراموش نکننند که فردا (سه شنبه ۳۱ مردادماه) انتخاب رشته آغاز می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205550/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی