دانش آموز هرمزگانی موفق به کسب رتبه تک رقمی کنکور شد
بندرعباس – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: یک دانش آموز هرمزگانی موفق به کسب رتبه تک رقمی در کنکور سراسری امسال شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202825/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی