دانشگاه امیرکبیر به رتبه‌های برتر کنکور بورس تحصیلی می‌دهد
تهران- ایرنا- معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از اعطای بورس تحصیلی به رتبه‌های برتر کنکور سراسری ۱۴۰۲ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185238/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی