دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف برگزیده و نمونه کشوری شد

دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف برگزیده و نمونه کشوری شد

جشنواره دانشجوی نمونه سال با هدف الگوسازی از دانشجویان نمونه، ترویج فرهنگ علم آموزی، پژوهشگری و تولید علم، ارتقای انگیزه دانشجویان در پویایی هدفمند و پرداختن به امور علمی و فرهنگی، تشـویق دانشـجویان بـه پـرورش همـه جانبـه ابعـاد شـخصیتی در حوزه‌هـای گوناگـون آمـوزش، پژوهـش، فرهنگـی و اخلاقی، هدایـت دانشـجویان برتـر و زبـده بـه تولیـد محصـولات متنـوع (علمـی- پژوهشـی مقالات، تالیـف کتـب، طرح‌هـای پژوهشـی و فناورانـه و …)، روز ۱۰ تیر ۱۴۰۳، در محل سالن استاد ربیعی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

تعـداد برگزیدگــان نهایـی امسال در جشنواره دانشجوی نمونه سال در وزارت علـوم ۱۹ نفـر در مقاطع؛ دکتـری تخصصی phd، کارشناسی ارشد ناپیوسته و کارشناسی همچنین گروه فنی و مهندسی اعلام شد، که در این میان از شاهین فقیری دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف نیز تجلیل به‌عمل آمد.

دانشجوی نمونه دانشگاه صنعتی شریف تاکنون موفق به انتشار ۱۳ عنوان مقاله ISI در مجلات معتبر بین المللی و هم‌چنین ۵ عنوان مقاله معتبر کنفرانسی شده است.

شاهین فقیری در دوران تحصیل خود با کسب عنوان اولین و بالاترین معدل در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، موفق شد بدون آزمون، در مقطع دکترای این دانشگاه پذیرش گرفته و ادامه تحصیل دهد.

از جمله افتخارات و فعالیت‌های فقیری در حوزه‌های علمی و پژوهشی، می‌توان به کسب مقام چهارم در بیست و سومین دوره المپیاد دانشجویی مهندسی مکانیک کشوری، کسب عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، برنده جوایز شهید احدی، شهید وزوایی و شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان، پایان نامه برتر مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۴۰۱ انجمن مهندسان مکانیک ایران، عضویت در انجمن آموزش مهندسی مکانیک و … اشاره کرد.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8767465/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF