جمعه؛‌ آزمون مقطع کاردانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ۷۸ شهرستان
تهران- ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون مقطع کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۲ در روز جمعه سوم شهریور ماه ۱۴۰۲ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204643/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7%DB%B8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی