جشن مهر یلدا با هنرمندان پیشکسوت

جشن مهر یلدا با حضور جمعی از نخبگان هنرمندان طراز اول و پیشکسوت کشور به میزبانی پارک ملی فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و با همکاری مرکز همایش های دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد. موسسه هنرمندان پیشکسوت وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری بین پارک ملی علم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی و موسسه جهاد دانشگاهی هنرمندان قدیمی منعقد شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402093021275/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی