توضیحات معاونت علمی وزارت علوم در خصوص کاهش تعداد پژوهشگران پراستناد در ایران

وی به سیاست‌های پژوهشی وزیر علوم اشاره کرد و گفت: پرداخت کمک‌های بلاعوض به برخی از پژوهشگران ممتاز، علاوه بر تصویب فهرست مشوق‌های اساسی، فهرست ترفیعات، فهرست تحقیقاتی که در سال آینده اجرا می‌شود و دیگران. حمایت و افزایش تعداد دانشمندان برجسته.

پیمان صالحی در گفت وگو با ایسنا. وی درباره کاهش تعداد پژوهشگران پراستناد در ایران طی دو سال گذشته گفت: برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع بر عهده وزارت علوم است اما برخی دیگر از شاخص ها در دست ما نیست. به عنوان مثال وزارت علوم مسئول افزایش همکاری بین المللی پژوهشگران است. اما همه اینها بر عهده وزارت علوم نیست. در بحث بودجه هم همینطور است.

وی در خصوص سیاست‌های وزارت علوم در حمایت از پژوهشگران گفت: سیاست‌ها و حمایت‌های ما با هدف توجه به پژوهشگران پراستناد، یک درصد و دو درصد برتر است. البته این یکسان نیست که بگوییم می خواهیم محقق یک درصد برتر باشد. در عوض، سیاست‌های ما به گونه‌ای است که نتایج سیاست‌های ما باعث می‌شود که یک درصد و دو درصد از محققان به شدت مورد استناد قرار گیرند.

معاون پژوهش های علمی وزیر علوم ادامه داد: سیاست های ما باعث می شود نگاه ویژه ای به دانشمندان برجسته در حوزه تولید علمی داشته باشیم. این نگاه همیشه وجود داشته و مختص وزارت علوم نیست. مثلاً «رهبران علمی» هم داریم که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتخاب می شوند و افرادی هستند که در حوزه های خاصی فعالیت خاصی دارند. بنابراین سیاست های ما به این سمت می رود.

صالحی گفت: ما در وزارت علوم تمام تلاش خود را برای حمایت از پژوهشگران در بخش هایی که در اختیار داریم به کار گرفته ایم. همچنین در آیین نامه ای که در آینده ابلاغ خواهد شد (آیین نامه جامع پژوهشی) مایل بودیم به این موضوع توجه کنیم. پرداخت کمک های بلاعوض ویژه به برخی از محققان برجسته و همچنین حرکت به سمت مقررات تشویقی اساسی، مقررات ارتقاء و غیره نیز مورد توجه قرار گرفت. هدف سیاست های ما حمایت از پژوهشگران ممتاز در کشور و افزایش تعداد دانشمندان برجسته است.

وی ادامه داد: همچنین برخی از پژوهشگران برجسته کشور، یک درصد و دو درصد برتر هستند و در سال های اخیر رشد خوبی در این بخش داشته ایم.

معاون پژوهشی وزارت علوم به تغییر سیاست‌های کلاریوت که فهرست پراستنادترین محققان جهان را منتشر می‌کند، اشاره کرد و گفت: سیاست‌های کلاریوت در سال ۲۰۲۳ تغییر کرده است. سال گذشته این فهرست شامل حدود 7200 محقق پراستناد از سراسر جهان بود، اما امسال تعداد این محققان به حدود 6800 نفر رسید. این نشان دهنده کاهش تعداد کل محققان مورد استناد در جهان است.

صالحی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تعداد پژوهشگران پراستناد در ایران ناشی از سیاست های اخیر کلاریویت با هدف حذف پژوهشگران پرکار با استنادات غیرعادی از فهرست پژوهشگران پراستناد است یا خیر؟ وی گفت: تحقیقات در این زمینه هنوز به پایان نرسیده است و خوب است این موضوع بررسی شود.

* آیین نامه جامع دانشگاهی در سال 1403 هجری قمری اجرا می شود

معاون پژوهشی وزیر علوم درباره آیین نامه جامع پژوهشی که در سال آینده اجرایی می شود، توضیح داد: آیین نامه جامع پژوهش صرفاً یک آیین نامه پژوهشی نیست؛ این آیین نامه جامع پژوهشی است. بلکه هر فردی که در دانشگاه در زمینه های مختلف فرهنگی، ورزشی، پژوهشی، فنی، دانشجویی و … فعالیت ارزشمندی انجام دهد در قالب کمک هزینه و تحقیقات تشویق می شود.

وی تصریح کرد: فعالیت های انجام شده ثبت و نمرات به بورسیه تبدیل می شود. هر دانشگاه مبلغ بورسیه را یک امتیاز در نظر می گیرد. مثلا دانشگاهی اعلام می کند که به ازای هر امتیاز 500 هزار تومان بورسیه می دهد. در این لیست، هر فعالیت دارای چندین امتیاز است.

الصالحی خاطرنشان کرد: اجرای آیین نامه جامع جستجو از سال 1403 هجری قمری الزامی شده است. در حال حاضر به تایید هیات امنای دانشگاه رسیده و اقدامات قانونی انجام شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز گنجانده شد.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1402100301671/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF