توانمندی جهاددانشگاهی برای ایجاد بستر لازم حکمرانی فناوری در منطقهمعاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: جهاددانشگاهی با ساختاری که دارد می‌تواند مسیر متفاوت و نوآورانه‌ای را در خودش داشته باشد و بستر لازم برای ایجاد حکمرانی فناوری نه تنها در کشور بلکه در منطقه را فراهم کند.

به گزارش ایسنا، دکتر امید رضایی‌فر معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: می‌توان از جهاددانشگاهی با توجه به ساختار سازمانی و مجموعه توانمندی که در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف علمی برای آن فراهم است برای رشد و ارتقا حوزه مجموعه فناوری و دانش بنیانی کشور مورد استفاده کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: جهاددانشگاهی با فعالیت در موضوعات آموزشی، پژوهشی و تجاری‌سازی فناوری، یک سبد چالاک از مواد توسعه فناوری در اختیار دارد.

رضایی فر با اشاره به این که در یک زمان با سرعت بسیار بالایی در مواجه با فناوری‌ها و نوآوری‌ها هستیم، ادامه داد: با توجه به ساختارهایی که در مجموعه‌های متولی در حوزه فناوری وجود دارد و تغییر ساختارها و ماموریت‌ها که سرعت حرکت این مجموعه‌ها را گرفته است، جهاددانشگاهی با ساختاری که دارد می‌تواند مسیر متفاوت و نوآورانه‌ای را در خودش داشته باشد و بستر لازم برای ایجاد حکمرانی فناوری نه تنها در کشور بلکه در منطقه را فراهم کند.

معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: در موضوع نیروی انسانی در حوزه فناوری و نواوری و کسب و کارهای نوین چالش داریم، در گذشته استفاده از فناوری‌ها با  محوریت نیروی انسانی مطرح بود به عنوان مثال وقتی تکنولوژی را وارد می‌کردیم فرهنگ استفاده و آموزش آن و نیروی انسانی متخصصش مطرح بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، رضایی‌فر خاطرنشان کرد: همزمان با مجموعه فناوری‌ها در تولید دانش به تربیت نیروی انسانی بهره‌بردار و پشتیبان نیاز داریم که جهاددانشگاهی می‌تواند در این زمینه اقدام به تربیت نیروی انسانی فناور کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402050804400/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی