تمدید مهلت نام نویسی پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد
تهران-ایرنا- آغاز نام نویسی الکترونیکی دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران از ۲۶ شهریور، تمدید مهلت پذیرش براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد و پایان مهلت فراخوان جذب عضو هیات علمی وابسته دانشگاه آزاد برخی از اخبار دانشگاه ها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224372/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی