تمدید ثبت‌نام کاردانی فنی وکاردانی حرفه‌ای ناپیوسته علمی کاربردی تا ۱۷ شهریور
تهران – ایرنا – ثبت‌نام و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی ‌کاربردی مهر سال ۱۴۰۲ تا پایان روز جمعه ۱۷ شهریور سال ۱۴۰۲ تمدید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220453/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی