تقویم آموزشی مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد/آغاز ثبت‌نام از امروزدانشگاه شهید بهشتی تقویم آموزشی مقطع کارشناسی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، با اعلام این دانشگاه، زمان ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی  ۱۴۰۱-۱۴۰۳ دانشگاه شهید بهشتی در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۸، ۱۹ و ۲۰ شهریور ماه سال جاری خواهد بود.

همچنین،‌کلاس‌های مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی از یک شنبه ۲۶ شهریور آغاز می‌شود و هفته پایانی کلاس‌ها در هفته شانزدهم آموزش یعنی در ۱۳ دی ماه خواهد بود.

در تقویم آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص زمان حذف و اضافه دانشجویان اعلام شده که دانشجویان در ۱ و ۳ شهریور ماه فرصت دارند نسبت به حذف و اضافه واحدهای خود اقدام کنند و آخرین مهلت حذف تکدرس دانشجویان نیز ۲۹ آذر تعیین شده است.

بنا بر اعلام معاونت آموزشی این  دانشگاه، آزمون‌های پایانی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰نیز در بازه زمانی ۱۶ تا  ۲۷  دی ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد؛ کلیه دانشجویانی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام با تاخیر می‌نمایند مشمول اخذ حداقل واحد خواهند بود. همچنین آن دسته از دانشجویان مشمول پرداخت شهریه که دارای بدهی مالی هستند باید قبل از زمان انتخاب واحد نسبت به تعیین تکلیف وضعیت شهریه خود با امور مالی دانشگاه هماهنگی لازم را انجام دهند. در غیر ایـن صورت ثبت نام و انتخاب واحد برای آنها میسر نیست.

طبق تاکید دانشگاه شهید بهشتی، آن دسته از دانشجویانی که در مهلت مقرر اعلام شده کاربرگ نظر سنجی اساتید را تکمیل ننموده اند در آخرین روز انتخاب واحد مجاز به اخذ واحد خواهند بود. بر این اساس دانشجویانی که در هر نیم سال تحصیلی در زمان مقرر تعیین شده  بدون کسب اجازه از دانشگاه ثبت نام و انتخاب واحد نکنند، منصرف از تحصیل محسوب می شوند واجازه ادامه تحصیل ندارند.

دانشجویان شهید بهشتی مجاز به انتخاب واحد کمتر از حد نصاب تعیین در آیین نامه های آموزشی (بر حسب سال ورود و مقطع) نیستند مگر به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو که باید به تایید گروه، واحد آموزشی و مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه برسد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402061810747/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85