تصویب دوره‌ کاردانی تست سامانه‌های نرم‌افزاری در دانشگاه علمی کاربردی
تهران- ایرنا- دوره‌ کاردانی فنی تست (آزمایش) سامانه‌های نرم‌افزاری در دانشگاه جامع علمی کاربردی با تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، در راستای تربیت نیروی انسانی توانمند متناسب با مشاغل نوظهور برای نخستین اجرا می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219937/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی