تحقق عدالت آموزشی و شایسته‌گزینی در مسیر سنجش و پذیرش
تهران- ایرنا- رییس سازمان سنجش آموزش کشور، با اشاره به برگزاری بیش از ۱۶۰ آزمون توسط این سازمان در سال، تحقق عدالت آموزشی و شایسته‌گزینی در مسیر سنجش و پذیرش داوطلبان را یکی از تاکیدات دولت مردمی سیزدهم دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212298/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4

توسط کنکور احمدی

تدریس کنکور استاد احمدی