بهره‌ورترین دانشگاه‌ها از نظر انتشار مقالات بین‌المللی معرفی شدند

بهره‌ورترین دانشگاه‌ها از نظر انتشار مقالات بین‌المللی معرفی شدند

سید احمد فاضل زاده رئیس مؤسسه ISC اظهار کرد: انتشار مقالات بین المللی در راستای مرجعیت و دیپلماسی علمی و فناوری اهمیت زیادی دارد. بهره‌وری کمی و کیفی مقالات منتشر شده در چند شاخص قابل سنجش است. ضریب تاثیر مجلات به‌عنوان یک شاخص کیفی همواره مورد توجه محققان در انتشار مقالات قرار دارد. خوشبختانه متوسط ضریب تاثیر مقالات بین المللی دانشگاه‌ها که در پایگاه WoS نمایه شده است برابر ۳.۲ است که نشان دهنده توجه پژوهشگران به کیفیت مجلات جهت انتشار دستاورد‌های علمی است. همچنین به لحاظ کمی نیز سرانه مقالات بین المللی اعضا هیئت علمی دانشگاه‌ها برابر ۱.۲۳ است.

وی افزود: بهره‌وری در دانشگاه‌ها نیز مانند سایر سازمان‌ها باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و از آن‌جایی که یکی از مهمترین کارکرد‌های دانشگاه پژوهش است، بررسی بهره‌وری دانشگاه می‌تواند بر اساس پژوهش، در دانشگاه‌ها صورت گیرد.

با توجه به این‌که مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) متولی رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور است، با استفاده از نتایج رتبه‌بندی اعلامی سال ۱۴۰۲ بهره‌وری کمی و کیفی دانشگاه‌ها بر اساس پژوهش را مورد بررسی قرار داده است.

فاضل زاده گفت: اصطلاح بهره‌وری که همزمان کارایی و اثربخشی را تحت پوشش قرار می‌دهد، از مهمترین ابزا‌های سنجش عملکرد در ارگان‌ها و سازمان‌ها محسوب می‌شود که سبب رشد، ارتقا و رقابت پذیری سازمانی می‌شود. دانش دانشگاهی در قالب مقالات علمی منتشر شده در نشریات علمی معتبر انتشار مییابد که قالب انتشاراتی برگزیده توسط اکثر اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها است. بررسی خروجی علمی دانشگاه‌ها در قالب مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه‌های بین‌المللی معتبر یکی از ابزار‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌هاست.

وی ادامه داد: مقالاتی که در این بررسی مورد نظر بوده اند، مربوط به سال ۲۰۲۰ می‌باشد. این سال آخرین سالی است که داده‌های آن در بانک اطلاعاتی رتبه بندی موجود می‌باشد و در آخرین رتبه بندی دانشگاه‌های ایران نیز لحاظ شده است. شاخص‌های مورد بررسی جهت سنجش بهره وری شامل موارد زیر است:

تعداد کل مقالات، ضریب تاثیر، مجموع مقالات در ضریب تاثیر نشریه، متوسط ضریب تاثیر، سرانه تولیدات مقالات علمی اعضای هیات علمی، سرانه مقالات در ضریب تاثیر نشریه اعضای هیات علمی، سرانه مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سرانه مقالات در ضریب تاثیر نشریه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مقالات نشریات Q ۱، سرانه مقالات نشریات Q ۱ اعضای هیات علمی، سرانه مقالات نشریات Q ۱ دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مقالات با مشارکت بین‌المللی، سرانه مقالات با مشارکت بین‌المللی اعضای هیات علمی، مقالات نشریات نمایه نیچر، سرانه مقالات نشریات نمایه نیچر اعضای هیات علمی، همانتشاراتی صنعت و دانشگاه، سرانه هم‌انتشاری صنعت و دانشگاه اعضای هیات علمی.

در این بررسی دانشگاه‌ها بر مبنای نظام رتبه بندی ملی ISC در گونه بندی‌های جامع، صنعتی، علوم کشاورزی، هنر، زیرنظام، غیرانتفاعی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه اجرایی به تفکیک قدمت و نیز به صورت تفصیلی بررسی شده است.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8761814/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF