برگزاری دو نوبت جلسه شورای عالی عتف بعد از ۱۱ سال/ تاکیدآیت الله رئیسی بر دانشگاه‌های پیشرو و مهارت محور  

برگزاری دو نوبت جلسه شورای عالی عتف بعد از ۱۱ سال/ تاکیدآیت الله رئیسی بر دانشگاه‌های پیشرو و مهارت محور  

 محمد علی زلفی گل وزیر علوم در ارتباط زنده تلویزیونی به مناسبت شهادت آیت الله رئیسی گفت: رئیس جمهور به مرجعیت علمی و پیشرو بودن دانشگاه ها تاکید داشتند و معتقد بودند که دانشگاه های کشور باید مهارت محور باشند.

 وی بیان کرد: تاسیس صندوق علوم و فناوری و تشکیل معاونت ۶۰ درصد از اعتبارات دلتی به این صندق اختصاص داده شود تا پژوهش های لازم در زمینه رفع مسائل شرکت ها انجام شود. در دولت سیزدهم ۷۰ هزار شغل ایجاد شده و بیشتر برای نخبگان بوده است. 

وزیر علوم ادامه داد: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناری بعد از ۱۱ سال دو بار در این مدت برگزار و مصوبات خوبی در این جلسات به تصویب رسیده است. پرداخت پژوهانه و ایجاد یک ردیف بودجه از جمله دیگر مصوبات شورای عالی عتف است. 

زلفی گل تاکید کرد: وزارت علوم پیگیر پرداخت فوق العاده ویژه یاوران علمی است. آیین نامه پژوهانه تدوین و باید در هیئت دولت به تصویب برسد. 

وی افزود:آیت الله رئیسی در خصوص اخراج استادان تذکر جدی داده تا حق کسی ضایع نشود و در همین خصوص سفر کاری به یزد را نا تمام و برای ارائه گزارش به تهران برگشتم. 

وی گفت: شخص رئیس جمهور پیگیر امور مردم بود و یکی از ویژگی های وی تقوای سیاسی بود و هیچ وقت مسیر تقابل را به پیش نمی گرفتند. 

خبرنگار: حمید جنیدی

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8740030/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%AA%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%C2%A0